Kategori:

Nuova Fima ST18

Trykktransmitter med keramisk sensor. For luft, industrielle og tekniske gasser, vann, olje og prosess media kompatibel med AISI 316.

Beskrivelse

ST18 er en trykktransmitter med keramisk sensor.

Benyttes for luft, industrielle og tekniske gasser, vann, olje og prosess media kompatibel med AISI 316.

Kan også leveres i kombinasjon med membran for måling av korrosive, høyviskøse og varme væsker.

Justerbart nullpunkt.

Bruksanvisninger og datablader

LAST NED DATABLAD LAST NED BRUKSANVISNING