Kategori:

Tankvaskingsdyser

Dyser for rengjøring av tanker.

Beskrivelse

Tankvaskingsdyser

Tankvaskingsdyser kan bli benyttet til både store og små tanker og er tilgjengelig både som roterende og statiske dyser.

Roterende tankvasker

De roterende dysene er drevet av væsken som sprayes gjennom. Roterende tankvaskere oppnår en god vaske effekt på hele innsiden av tanken, da disse over tid får sprayet direkte på alle flater i hele tanken.

Statiske spray dyser

Statiske spray dyser roterer ikke. Her er det mange stråler som treffer samme sted hele tiden, men reflekterer væsken utover for en effektiv skylling av tanken. Disse er beregnet på å vaske ned mindre tanker. Statiske tankvaskings dyser er beregnet på lette vaskeoppgaver eller skylling av tanker.

Alle lechlers tankvaskingsdyser er beregnet på å operere på lavt trykk.
Man må ta høyde for gjenstander inne i tanken som kan lage skygger. Dette er gjenstander som kan hindre dysene i å nå steder i tanken som ligger bak disse gjenstandene. Dette skaper da “skygger” som ikke blir vasket av en dyse. I enkelte tilfeller må man montere flere dyser for å dekke opp dette.

 

Bruksanvisninger og datablader

LAST NED KATALOG