Kategori:

Hulkon dyser

Kan bla. benyttes til: kjemisk prosessteknikk, kjøling, desinfeksjon, støvkontroll,  skum ødeleggelse, gass behandling, befuktning, olje sprøyting, beskyttelse av lagertanker, sprøyting på filtre, sprøyting over spirende bokser (gro kasser) og avkjøling av vann.

Beskrivelse

Aksial hulkon dyser

Væsketilførselen er her aksial. Den roterende bevegelse av væsken genereres av en “swirl disc” eller en “vane” som setter væsken i rotasjon. Aksiale hulkon dyser produserer de fineste dråpene som man kan lage med trykksatte dyser. Dette kalles også “Hydraulic atomizing”

Hvor en fin, ensartet hulkon er nødvendig, for eksempel for kjøling og rensing av gass, absorpsjon prosesser, støv kontroll eller olje sprøyting og luftfukting, har aksial hulkon dyser vist seg svært effektive. Spiralsporene i virvel innsatsene sikre en effektiv forstøving av væsken. Som et resultat, blir kontaktoverflaten av den forstøvede væsken betydelig økt i løpet av et bemerkelsesverdig snevert dråpespektrum. Dette skaper usedvanlig gunstige forhold for masseoverføring.

Aksiale hulkon dyser leverer fine dråpestørrelser, små dyse åpninger og maks spredningsvinkel 90⁰.

Off center hul kon dyser

Væsketilførselen, som er plassert i siden på rotasjons kammeret, setter væsken i bevegelse langs innsiden av rotasjons kammeret. Den roterende bevegelse og danner en fin vannfilm som kommer ut for så å brytes opp i fine dråper.  Dysetypen gir grovere dråper enn aksial hul kon dyser. Et stort tverrsnitt på dyse åpningen, gjør at dysa er selvrensende.(cloggings fri)

Off Center hul kon dyser gir en meget ensartet hul kjegle spray takket være en spesiell flyt geometri. Væske blir satt i rotasjon av en eksentrisitet arrangert væske inntaket. Derav en meget jevn væskefordeling oppnås med sprøytevinkler opp til 130 °. Dyser er av en selvrensende design, og tilbyr en høy driftssikkerhet, selv med ganske dårlige vannforhold . Typiske bruksområder for Off Center hulkon dyser er: luft fukting i air-condition systemer eller gassrensing i kjemiske og miljøteknikk installasjoner.

Bruksområde

Hulkon dyser kan benyttes til: absorpsjon, kjemisk prosessteknikk, kjøling, desinfeksjon, overopphetinghindrende, støvkontroll, Brannvern, skum ødeleggelse, gass behandling, fukting av luft, fukting av varer, fukting av tekstiler, olje sprøyting, beskyttelse av lagertanker, sprøyting på filtre, sprøyting over spirende bokser (gro kasser) og avkjøling av vann.

Bruksanvisninger og datablader

LAST NED DATABLAD