Kategori:

Flatstråle dyser

Beskrivelse

Standard dyser
Flatstråle mønster av flate vifte dyser, har en skarp avgrenset linje. Dekningen på bredden kan variere med dyse åpningen. Væsken blir formet til et vifteformet sprøytemønster av skarpe kanter i dyse åpningen. Dyser står for en uniform fordeling av væsken og med små kapasiteter er de spesielt egnet til fukting og sprøyting generelt. Fra 20 til 120 graders spredning er de egnet for universell bruk.

Tongue-Type dyser

Tounge-type dyser er av en annen type. Det flate mønsteret bli laget av en hull som ligger helt ned mot en reflekterende flate. Væskestrålen fordeles utover flaten før den forlater dysa i en forhåndsbestemt vinkel. Denne typen dyse er ganske “cloggnings sikker” og lager et skarpt rektangulært sprednings mønster. Dysetypen lager det kraftig anslag mot hele anslags flaten.

Flatstråle dyser egner seg til: rengjøring, coating, damp rengjøring, avfetting, høytrykksvasking, kjøling, overflatebehandling, regn gardiner, skum kontroll, skum sprøyting, smøring, filter rengjøring, vaskeprosesser.

0-Stråle dyser

0-Stråle dyser er en dyse som er beregnet på å gi en rett, rund stråle uten å forstøve væsken på noe måte. Her er det heller ikke noe spredning av væsken. Den er konstruert for å gi det kraftigste anslaget.
Rundstråle dyser egner seg til: kraftig rengjøring, tank rengjøring, lufting av bulkvarer, resirkulering av væsker, høytrykksrengjøring.

Bruksanvisninger og datablader

LAST NED DATABLAD