Kategori:

Air atomizing dyser

Pneumatisk atomiserings dyser benyttes til: forstøving av viskøse væsker, kjøling, gass kjøling, fukting av luft, fukting av varer og smøring.

Beskrivelse

Pneumatisk atomiserings (Air atomizing) flatstråle dyser

Lager et fint flatt mønster med ekstremt fine dråper. Sprede vinkel opp til 80°. Dysene benyttes hovedsakelig for applikasjoner som krever fine dråper og et rettlinjet sprednings mønster.

Pneumatisk atomisering (Air atomizing) Full kon dyser

Lager et fint sirkulært mønster med ekstremt fine dråper. Benyttes på applikasjoner som krever et rundt mønster samt en litt lenger kaste lengde.

Leverer normalt en spredning på 20° til 30°. Kan også leveres med 60° spredning.

Bruksområde

Pneumatisk atomiserings dyser benyttes til: forstøving av viskøse væsker, kjøling, gass kjøling, fukting av luft, fukting av varer og smøring.

Dysene kan leveres som

Selv aspirasjon (sug prinsippet), Tilførsel av væske fra en tank, plassert på et høyere nivå (tyngdekraft-prinsippet), Tilførsel av væske under trykk (trykkprinsippet), Sammenblanding av væsker på inn eller utsiden av dysen. Full kjegle eller flat vifte mønster.

For mange anvendelser. Justerbar væskestrøm og dermed justering av dråpestørrelsen. Dette er mulig ved hjelp av manuelt betjente hjelpekomponenter.

Et luftstyrt stempel gjør det mulig å utføre automatiske eller intermitterende drift. En rekke spesialtilpassede enheter for full dysen tilpasning.

Kriterier for valg av dyser

Tilføring av væsketilførsel

Når væske kan tilføres under trykk, er det anbefalt å benytte dyser som fungerer under trykk. Om man er ute etter små mengder og fine dråper anbefales det å bruke pneumatiske forstøvningsdyser som opererer etter suge eller fall prinsippet. For eksempel til sprøyting av desinfeksjonsmidler.

Blanding av væsker

Tilføring av luft eller gass gir en ekstra fin væskestrøm. Denne tilførselen/blandingen kan enten finne sted inne i eller på utsiden av dysen. Innvendig blanding bør foretrekkes for væsker med lav viskositet eller væske uten faste stoff som skal forstøves. Blanding utenfor er særlig egnet for forstøvning av viskøse væsker som er utsatt for forurensninger og derfor har en tendens til å forårsake tilstopping av dysen. Lavt væsketrykk, kan brukes med denne type dyse på grunn av sin utforming.

Bruksanvisninger og datablader

LAST NED DATABLAD