Ved enkelte anledninger kan instrumentene vise utslag uten å være i kontakt med noe materiale.

Disse “spøkelses” avlesningene ved bruk av pigger, piggelektroder, hammerelektrode osv. er antenne effekter. Er man usikker kan isntrumentet testes opp mot en kalibreringsblokk.

Protimeter har medfølgende kalibreringsplate ved sine instrumenter.

Tramex PTM 2.0 har en innebygget kalibrering man kan kotrollere instrumentet opp mot.

 

Fantom avlesninger er forårsaket av at ledningsevnen i elektrodene forsterkes av fuktighet i atmosfæren. I praksis skjer dette i starten av måleskalaen fra omtrent 6,5% WME til omtrent 9% WME. Kalibreringen av instrumentet er ikke påvirket eller endres på noen måte av denne effekten.

WME verdier under 10% er svært tørt. Dette skyldes svært høye motstandsverdier for de fleste tresorter i dette området. Disse motstandsverdiene øker kraftig jo tørrere treet er.  Det kan nevnes at selve motstandsverdiene endrer seg kraftigere jo tørrere treet blir. Dette fenomenet oppstår derfor bare i denne enden av skalaen.

Disse utslagene i luft påvirker ikke måleresultatene i treverket!

Eksempel på utslag i luft

Eksempler på motstandsverdier for en type treverk:

Ved 10 % er motstandsverdien ca. 630 MΩ

Ved 9 % er motstandsverdien ca. 1660 MΩ

Ved 8 % er motstandsverdien ca. 4780 MΩ

Ved 7 % er motstandsverdien ca. 22.400 MΩ