Co2 Hva er det, og hvordan måles det?

Les mer om vår nye klimasesnor her.

CO2 er en gass som finnes naturlig på jorden. Vår atmosfære inneholder kun 0,038% CO2 eller ca 387ppm sagt på en annen måte. Konsentrasjonen i atmosfæren varierer litt med årstidene. Dette blir i hovedsak drevet av forskjell i årstider. På den nordlige halvkule vil CO2 nivået synke på våren. Med spiring, og vekst av planter er det naturlig at CO2 nivået synker da planter forbruker CO2. På høst og vinter skjer det motsatte. Planter visner og råtner, noe som fører til at nivået stiger.

C02 er en gass som finnes i luften, og kan påvirke menneskekroppen på forskjellige måter. Når vi mennesker begynte å vandre rundt på jorden var CO2 nivået i luften på ca 1500ppm. (Mennesket kan takle et CO2 nivå opp mot 5000 ppm over tid, selv om dette ikke er å anbefale. Verdier over 1500 ppm vil kunne påvirke konsentrasjon og læreevne, gi hodepine og nedsatt immunforsvar. CO2 er en usynlig gass, den er også luktfri i små konsentrasjoner. I større konsentrasjoner har den en skarp lukt. Hvis den blir inhalert i en stor konsentrasjon kan det gi en sur smak i munnen.

Verdier over 5000 ppm blir betraktet som veldig uheldig for helsen. Verdier over 50.000ppm er definert som farlig/dødelig for dyr og mennesker. CO2 kan som vann finnes i 3 former, flytende form, fast form, og gass. I fast form er CO2 bedre kjent som tørris. Ved -78,5 °C vil tørris endre form fra fast form til gassform uten å gå veien om flytende form (sublimere). Det optimale er å ha et CO2 nivå innendørs på i underkant av 1000 ppm. 1000 ppm tilsvarer ca 10 liter luft/person i sekundet. Dette regnes som god ventilasjon.

Co2 er en indikator på effekten av ventilasjon. God ventilasjon vil gi verdier ned mot nivået i uteluften. Grensen for når CO2 i inneluften påvirker oss mennesker ligger på ca 1500 ppm. Dette regnes også som grensen for dårlig ventilasjon.

Det er ikke mulig for menneskekroppen å detektere at CO2 nivået i et rom øker. (ex. Dårlig ventilert soverom. Du våkner om morgenen, går ut av rommet, og når du går tilbake til soverommet merker du at luften er tung). Kroppen vår merker ikke selve endringen når vi befinner oss i rommet, men når vi går ut, og inn igjen merkes det som dårlig luft.

CO2 måles i ppm (Antall Co2 molekyler pr million molekyler) Å måle dette er forholdsvis lett. Gassen er tilstede hele tiden, og i samme konsentrasjon i hele luftrommet. Den blir ikke påvirket av temperatur eller fuktighet. Vi måler CO2 vha lys (NDIR). For å måle CO2 nivået må lyskilden være i kontakt med gassen (luften) det skal måles i. Sensoren består hovedsakelig av en infrarød lyskilde, bølgelengdefilter, og en infrarød detektor.

Selve målingen foregår ved at en sender lys gjennom et reflekterende kammer med luftmolekyler. Et filter sørger for at det kun er bølgelengden til CO2 som slipper igjennom til den infrarøde detektoren. Den infrarøde detektoren (spektroskopisk sensor) måler så mengden CO2 som blir absorbert i sensoren.

Finisterra AS leverer flere typer sensorer for måling av Co2. Les mer om vår nye klimasesnor her.

Tom Robert Sletta, Finisterra A