Elma Instruments gruppen har pr. 1. Juli 2019 kjøpt aksjene Finisterra AS. Vi er stolte av at Finisterra AS og deres team av profesjonelle medarbeidere nå er del av Elma Instruments Gruppen.

Finisterra AS ble etablert under navnet Fly- & Industri- Instrumenter AS tilbake i 1946, og har i mer enn 70 år vært Skandinavias ledende leverandører av instrumenter for fukt, temperatur, trykk, samt pumper for kjølemediebransjen.

Finisterra sine produktgrupper er klassiske industri-instrumenter som manometer, termometer, nivåmålere, industridyser, samt fuktmålere og pumper.

Medarbeiderene i Finisterra har lang erfaring og stor kunnskap innen sine fagfelt. Noen av de ansatte sitter som faste medlemmer i Norsk standard, og var også en av initiativtakerne til NS 3511, og NS3512 (fuktmåling i tre, og betong)

Finisterra har i mange år forelest i fuktfysikk, og bygningsfysikk for entreprenør, takst, og forsikringsbransjen i Skandinavia. Senest på bygningsfysikkens dag 2019. Finisterra jobber også med utvikling av sensorer, og forretningsmodeller i samarbeid med store aktører i Norden. Les mere her: https://www.finisterra.no/

Elma Instruments A/S har i over 40 år vært en av Scandinavians ledende distributører innenfor test- og måleutstyr og de seneste 10 år også innenfor termografering til både elektro og til bygg. Elma Instruments, likt som Finisterra, er inne i en meget positiv utvikling og ekspanderer løpende. Finisterra er derfor en god match, som supplerer Elma Instruments’ sortiment perfekt. Elma Instruments med kontorer i Oslo, Stockholm og København er en del av det svenske industrikonsernet Indutrade, som selger måleutstyr, høyteknologiske produkter og løsninger.

Med Finisterra på laget sammen med sitt brede produktsortiment og store ekspertise kan Elma Instruments nå løse nesten alle oppgaver innenfor et bredere fagområde. Vi ser for oss en god vekst i bredden av instrumenter og kunnskap på tvers av fagfeltene.

For ytterligere opplysninger kontakt adm. direktør Lars Bendixen på LB@elma.dk

 

Best Regards

Elma Instruments A/S

 

Lars Bendixen